ANSÖKAN OM ANVÄNDARKONTO
Här kan du som är ny körledare ansöka om ett användarkonto.
Ämne:  
Efternamn:
Förnamn:
E-postadress:
Tfn/mobil:
Tfn/mobil:
E-post:  
Obligatoriska uppgifter
För att godkänna din ansökan behöver förbundet behandla uppgifterna i registret över körledare. Registret publiceras på hemsidan.
Sveriges Kyrkosångsförbund - Svenska kyrkans eget körförbund sedan 1925